Ara
Enformatik Bölümü

Hakkımızda

06.09.2021 08:24

Enformatik Bölümünün Kurulması : Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 17.06.1997 tarih ve Üniversitemiz Senatosu’nun 19.09.1997 tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak bir Enformatik Bölümü kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın alındığı oturumda teşkil edilen komisyonun hazırladığı rapor, 07.07.1998 tarihli Senato toplantısında müzakere edilmiş ve durumu ayrıntılı olarak incelemek için daha geniş bir komisyon kurulmuştur. Farklı tarihlerde toplanan bu komisyon konuyu bazı üniversitelerdeki uygulamalar ve üniversitemiz şartları çerçevesinde inceleyerek bir rapor hazırlanmış ve bu rapor üniversitemiz senatosunun 28.01.2000 tarih ve 1999–2000/5 oturum sayılı toplantısında aynen kabul edilmiştir. Bu rapora göre Enformatik Bölümü’nün yapısı şekillenmiştir.

1999 – 2000 Güz Döneminde Eğitim – Öğretim faaliyetlerine başlayan Enformatik Bölümü, bilgisayar laboratuarı ve öğretim elemanı açısından etkin ve güçlü bir konuma ulaşmıştır.

Uygulama Çalışmaları ( Enformatik Bölümü / Bilgi İşlem ) : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Enformatik Bölümü ile işbirliği yaparak “Teknik Komisyon, Kullanıcı Destek, Enformatik Laboratuar, Ağ Yönetim, Sistem Yönetim, Yazılım Geliştirme, Eğitim Destek, Web Tasarım, AR-GE ve Proje” ortak çalışma alanları oluşturmuş ve bu alanlar sayesinde, Enformatik Bölüm elemanlarının çalışmalarının hem mesleki uygulamaları yapılmış hem de Bilgi İşlem Daire Başkanlığının çalışmalarına destek verilmiştir.

Personel durumu (Enformatik);

Doç.Dr.

Öğr.Gör.

Bölüm Şefi

Toplam

1

9

1

11

 

Enformatik Bölümü birçok fakülte ve yüksekokul bünyesinde okutulmakta olan "ENF" kodlu enformatik bölümü derslerini kendi bilgisayar laboratuvarlarında yürütmektedir. Enformatik Bölümü Laboratuvarları, Veteriner Fakültesi binasının doğu cephesinde (FÜBAP karşısında) hizmet vermektedir. Toplam 6 laboratuvar ve 316 bilgisayar bulunmatadır. Bilgisayalarımızda Microsoft Windows işletim sistemi, ofis programları, tasarım ve çizim programları, analiz programları ve çeşitli programlama dilleri bulunmaktadır. üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okutulan derslere laboratuvar ortamı sağlamak amacıyla hem derslerde hem de sınavlarda hizmet sunmaktadır.  Ayrıca öğrencilerin serbest çalışmaları için gün içerisinde laboratuvarlarımız öğrencilerin kullanımına da sunulmaktadır. 

Loboratuvarlarımızdaki bilgisayar sayıları;

Laboratuvarlar

Enformatik Lab-1

Enformatik Lab-2

Enformatik Lab-3

Enformatik Lab-4

Enformatik Lab-5

Enformatik Lab-6

Bilgisayar Sayısı

54+1

54+1

50+1

52+1

40+1

60+1

 

Hızlı Erişim