Ara
Enformatik Bölümü

Bölüm Başkanı Yardımcıları

06.09.2021 08:24

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

:

Öğr.Gör.Dr. M.Emre ÇOLAK

Telefon

:

+90 424 2370000/8129

Faks

:

+90 424 2370073

E-Posta

:

memrecolak@firat.edu.tr

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

:

Doç.Dr. Özal YILDIRIM

Telefon

:

+90 424 2370000/8129

Faks

:

+90 424 2370073

E-Posta

:

ozal@firat.edu.tr

Hızlı Erişim